Junior MTB 2022


mapa tras

Přihlášky:
Formulář přihlášky je možno stáhnout zde: formát *.pdf, formát *.xlsx.
Vyplněné přihlášky odevzdat v prodejně Elektro JAS, Záhlinická 403, Hulín nebo odeslat na email team@cykloteammxm.cz.

Charakter závodu:
Závod horských kol pro všechny mládežnické kategorie. Zúčastnit se mohou organizovaní i neorganizovaní cyklisté (s licencí i bez licence, členové oddílů i bez oddílové příslušnosti).

Kategorie:
odrážedla chlapci / dívky do 4 let - 2018 a mladší - C0, D0
přípravka1 chlapci / dívky 5-6 let - 2016, 2017 - C1, D1
přípravka 2 chlapci / dívky 7-8 let - 2014,2015 - C2, D2
předžáci / žákyně 9-10 let - 2012,2013 - C3, D3
ml. žáci / žákyně 11-12 let - 2010,2011 - C4, D4
st. žáci / žákyně 13-14 let - 2008,2009 - C5, D5
kadeti / kadetky 15-16 let - 2006,2007 - C6, D6
junioři / juniorky 17-18 let - 2004,2005 - C7, D7

Hodnocení:
Pořadí bude určeno dle dosaženého času po projetí stanoveného počtu kol. Závodníci předjetí o 1 nebo více kol budou hodnoceni dle počtu dokončených kol a času.
Přebor Zlínského kraje bude hodnocen zvlášť, do výsledků krajského přeboru budou započteni jen držitelé licencí ČSC ve věku od 11-ti let (vč.) z oddílů Zlínského kraje.

Podmínky účasti:
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol a dbát pokynů pořadatelů. Základní podmínkou účasti je písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, bezvadný stav kola, cyklistická licence nebo průkaz pojištěnce a OCHRANNÁ PŘILBA. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Termín a místo konání závodu:
24.9.2022 v areálu Spartak Hulín

Trať:
1 krátký okruh: kategorie C0,D0
3 krátké okruhy: kategorie C1,D1
2 střední okruhy: kategorie C2,D2
3 střední okruhy: kategorie C3,D3
2 dlouhé okruhy: kategorie C4,D4
3 dlouhé okruhy: kategorie C5,D5
6, 5 dlouhých okruhů: kategorie C6,D6
8, 7 dlouhých okruhů: kategorie C7,D7

Prezence, start:
V den závodu 9:00 - 10:15, kadeti a junioři do 10:30, start 1. kategorie v 10:30 hod.

Startovné, ceny:
Odrážela: 50,- Kč
děti do 14 let (C1-C5, D1-D5): 90,- Kč
děti 15-18 let (C6-C7, D6-D7): 150,- Kč
Věcné ceny za 1.–3. místo v každé kategorii

Orientační časový harmonogram:
09:00 prezence

10:30 odrážedla C0
10:35 odrážedla D0
10:40 C1
10:50 D1
11:00 C2
11:15 D2
11:30 C3
11:45 D3

12:10 vyhlášení výsledků kategorií C0, D0, C1, D1, C2, D2, C3, D3

12:55 C4
13:20 D4
13:50 C5,D5
14:25 C6,D6,C7,D7

15:35 vyhlášení výsledků kategorií C4, D4, C5, D5, C6, D6, C7, D7

Informace:
facebook: www.facebook.com/cykloteammxm.cz
web: www.cykloteammxm.cz,
e-mail: team@cykloteammxm.cz