Junior MTB 2020

Junior MTB 2020 - mapa tras
mapa tras

Přihlášky:
Formulář přihlášky je možno stáhnout zde: formát *.pdf, formát *.xlsx.
Vyplněné přihlášky odevzdat v prodejně Elektro JAS, Záhlinická 403, Hulín
nebo odeslat na email team@cykloteammxm.cz.

Charakter závodu:
Závod horských kol pro všechny mládežnické kategorie. Zúčastnit se mohou organizovaní i neorganizovaní cyklisté (s licencí i bez licence, členové oddílů i bez oddílové příslušnosti).

Kategorie:
odrážedla chlapci / dívky do 4-ti let - 2016 a mladší - C0, D0
přípravka1 chlapci / dívky 5-6 let - 2014, 2015 - C1, D1
přípravka 2 chlapci / dívky 7-8 let - 2012,2013 - C2, D2
předžáci / žákyně 9-10 let - 2010,2011 - C3, D3
ml. žáci / žákyně 11-12 let - 2008,2009 - C4, D4
st. žáci / žákyně 13-14 let - 2006,2007 - C5, D5
kadeti / kadetky 15-16 let - 2004,2005 - C6, D6
junioři / juniorky 17-18 let - 2002,2003 - C7, D7
3 členné štafety - S
    1. do 12 let – 2008 a mladší
    2. do 15 let – 2005 a mladší
    3. bez omezení, z toho alespoň 1 žena nebo dívka

Hodnocení:
Pořadí bude určeno dle dosaženého času po projetí stanoveného počtu kol. Závodníci předjetí o 1 nebo více kol budou hodnoceni dle počtu dokončených kol a času.

Podmínky účasti:
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol a dbát pokynů pořadatelů. Základní podmínkou účasti je písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, bezvadný stav kola, cyklistická licence nebo průkaz pojištěnce a OCHRANNÁ PŘILBA. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Termín a místo konání závodu:
3.10.2020 v parku za ZŠ Nábřeží Hulín

Trať:
2 malé okruhy: kategorie C1,D1
2 střední okruhy: kategorie C2,D2
3 střední okruhy: kategorie C3,D3
3 velké okruhy: kategorie C4,D4
4 velké okruhy: kategorie C5,D5
6,5 velkých okruhů: kategorie C6,D6
7,6 velkých okruhů: kategorie C7,D7
3x1 střední okruh: kategorie S

Prezence, start:
V den závodu 9:00 - 10:15, kadeti a junioři do 10:30, tělocvična ZŠ, start 1. kategorie v 10:30 hod.

Startovné, ceny:
Odrážela a štafety: startovné dobrovolné
děti do 14 let (C1-C5, D1-D5): 50,- Kč
děti 15-18 let (C6-C7, D6-D7): 80,- Kč
ceny za 1.– 3. místo v každé kategorii

Orientační časový harmonogram
09:00 prezence

10:30 odrážedla C0
10:35 odrážedla D0
10:40 C1
10:50 D1
11:00 C2
11:15 D2
11:30 C3
11:45 D3

12:10 vyhlášení výsledků kategorií C0, D0, C1, D1, C2, D2, C3, D3

12:50 C4
13:15 D4
13:45 C5,D5
14:20 C6,D6,C7,D7
15:00 S

15:30 vyhlášení výsledků kategorií C4, D4, C5, D5, C6, D6, C7, D7, S

Informace:
facebook: www.facebook.com/cykloteammxm.cz
web: www.cykloteammxm.cz,
e-mail: team@cykloteammxm.cz